BULDU GÖNLÜM

 

BULDU GÖNLÜM

 

Aşk od'una yandı gönlüm,

Zikri zevku aldı gönlüm,

Yana yana bu aşk ile,

Aşk derdine saldı gönlüm.

 

Ne sen varsın, ne ben varım,

Tevhid ile buldum yârim,

Dindi gayri ahü zarım,

Derdin deva oldu gönlüm.

 

Zikri beyan etti Ulvi,

Hakk'ı ayan etti Ulvi,

Canı Cânân etti Ulvi,

Hakk'ı tende buldu gönlüm.

 

Niyazi der iki gözüm,

Ben Ulvi'den buldum özüm,

Zikir dürür özüm, sözüm,

Bu aşk ile doldu gönlüm.