MAKAMAT “SIDKIYYET”

 

MAKAMAT “SIDKIYYET”

 

Soru- Hazreti Ebu Bekir’in Peygamber Efendimize karşı olan Sıdkıyyeti neden en büyük makamdır?

Sıdkıyyet: Makamatı tevhidi tahsil edip bitiren kimselerin yeridir. Buna tevhid makamlarında Cemül Cem derler. Salik için ondan ileri bir makam yoktur. Tevhid makamından sonra o salikler için dört rütbe vardır. Bu rütbe o makam sahiplerine batın tarafından verilir. Bu rütbeler sırasıyla şunlardır.

 

1-Velayet

2-Sıdkıyyet

3-Karabet

4-Nübüvvet

 

Bu rütbeler nelerdir? Halleri nasıldır? Eğer bir salik bu rütbelerin haliyle hallenirse o makamlara, mertebelere eriştiği belli olur. Onun için her şeyde hal aranır.

Velayetin iki hali vardır. Bir hali Hak’la, bir halide halkla olmaktır. Hal sahibi Hak ile olduğu zamanda keşfi artar, görüşü artar. Halkla olduğu zamanda mahcubiyeti artar. Demek ki velayetin iki hali vardır. Hem Hak’la olmak,hem de halkla olmak.

Sıdkıyyette ise tek yön vardır.Onlar hiç halkla olmazlar, Hep Hak’la olurlar.

Onların mazharında Hak’tan gayrı olmaz. Onlar hiç halk görmez. Bu makam da bazı veliler söz söylemişler. Beyazid’i Bestami Hazretleri: “Ben otuz senedir Hak’la konuşuyorum,halk zannediyor ben kendileriyle konuşuyorum.”Bu,sıdkıyyetin halidir.Bir kişide sıdkıyyet hali tecelli ederse, o halk göremez,eşya göremez hep gördüğü Hak’tır.İşte sıdkıyyetin hali budur.

Karabete gelince,karabet:Kurbiyyet demektir.Kurbiyyet ise Allah’a yakınlıktır.Veleyet sahipleri gibi bunda da iki hal vardır.Bunlar kah Hak’la olur,kah halk’la olur.İster Hak’la olsunlar,ister halk’la olsunlar hiçbir zaman mahcubiyetleri olmaz.Hak’la oldoğu zaman keşfi nasıl ise halk’la olduğu zaman da aynı keşfi muhafaza eder.Bu mertebede gerek velayetten gerekse sıdkıyyetten daha üstün bir mertebededir.

Bundan sonra bir mertebe daha vardır.O da Nübüvvettir.Buna vahy gelir. Bundan önce saydığımız mertebe sahiplerine ilham gelir.Nübüvvetin bu mertebelerde farkı,Vahy gelmesidir.Bu nübüvvetten,daha üstün,daha büyük bir makam yoktur.Bu rütbelerde de makamların tecellileri vardır. Velayette fena makamlarından bir kişi veli olur,hatta,bunu sıfatuyyun ve zatuyyun diye tabir ederler.Bir salik Tevhidi Ef’al ve Tevhidi Sıfat makamlarını alıp zevk etti mi Sıfatuyyun olur.Makamı Zata süluk edip de Makamı Zatı zevk etti  mi Zatıyyun olur.Makamı Cem’de Sıdkıyyeti giyer. Hazretül Cem’de Karabeti giyer.Cemül cemden sonra eğer iktidarı varsa oradan da Nebiler seçilir.