MUHACİRLİK

 

MUHACİRLİK

 

Muhacirlik hakkında sorulan soruya Efendi Hazretlerinin vermiş olduğu cevabı:

Senden sana göç etmezsen muhacir olamazsın.Doğduğun memleketten hicret edeceksin, doğduğun memlekette kalmayacaksın.Bu hususta hadisi şerif var: "Siz dünyada garip bir kimse gibi olun,asla vatan tutmayın.Veyahut bir yolcu gibi olun,asla ikamet eylemeyin, veyahut kabir ehli gibi olun."

Peygamber Efendimiz bunu söylediği gibi,zahirde de tahakkuk ettirdi. Mekke'den,Medine'ye hicret etti.Mekke,doğum yeridir.Bir insan,tabiatıyla doğar tabiat yaşantısıyla yaşar,ne zamana kadar? Akıl baliğ oluncaya kadar,o tabiat ehlidir.Ona sual yoktur. Akıl baliğ olunca,o tabiat memleketinden göç etmek lazımdır.Allah'ın emirlerini yasaklarını kabul edeceksin,yani tabiattan nefse muhacir olacaksın,hicret edeceksin.Buradan da, yine bir hicret olacak.Bu hicret,nefisten ruha olacak.Nefisten ruha hicret etmek,seyri sülukla olacaktır.

Seyri Sülukla hicret edebilmek için,bir mürşidi kamili bulacaksın.O kamil,seni nefis memleketinden alacak,ruhlar memleketine geçirecek.Üç defa hicret vardır.Nasıl bu aleme gelmezden önce,üç doğuştan geçtik.Niyazi Efendi boşuna mı diyor?

 

Kanden gelir yolun senin

Ya kande varır menzilin

Nerden gelip gittiğini

Anlamayan hayvan imiş

 

Nereden,nasıl geldik,niçin geldik ve nereye gideceğiz? Biz insanlar,tümümüz bir ruhtan ayrılmayız (Evvelü ma halakallahü nuri) Allah evvela benim nurumu sonra ruhumu halketti.O tek bir ruh idi.Buna Ruhi Muhammedi deniliyor.Biz hepimiz bu ruhtan ayrılmayız. (Yaratılmışız)

Cenabı Allah,bu ruhu dörde taksim etti.Evvela toprağa geldik,topraktan bitkiye, bitkiden hayvana,hayvandan insana geldik.

Ruhi Muhammedi,dörde taksim oldu.Ruhi Cemadi,Ruhi Nebati,Ruhi Hayvani,Ruhi İnsani. İşte böylece, biz evvela toprağa geldik,son varacağımız yer de yine topraktır.Bundan kimse kaçamaz. Çünkü,ilk ve en büyük anamız topraktır.Cenabı Allah'ın kudretiyle anamız toprak,babamız da kudreti ilahi oluyor.Yağmurunu da toprağın üzerine kudreti ilahi ile inzal ediyor.Bu toprağın üzerine biz de bitki olarak geliyoruz.Niyazi Efendi buna "Mevaliden Selase" yani üç doğuş diyor.

 

Mevaliden sana her faslü babı

Kitabün fi kitabin fi kitabi

Senin vaslın da vardır her birinde

Cevabün fi cevabin fi cevabi

 

Sana,bu aleme nereden geldin diye sorsalar,evvela anne ve babanı gösterirsin diyor. Peki ya oraya nereden geldin? Hayvan aleminden,ya oraya? Bitki aleminden.Ya oraya? Toprak aleminden.Şimdi biz bu üç doğuşla topraktan bitkiye,bitkiden hayvana,hayvandan insana geldik.Madem üç defa doğduk,üç defa da ölmemiz lazım.Her doğuşa,bir ölüm gerekir.

Bu dünyaya geldik,tabiatla yaşıyoruz.Akil baliğ olduğumuz zaman,bu tabiattan öleceğiz, tabiatımızı öldüreceğiz.Oradan göç edeceğiz.Nereye? Nefisten ruha.Ruha intikal etmek için seyrü süluk lazımdır.Bu da mürşidi kamilin himmetiyle olacaktır.Mürşidi kamil,seni nefis memleketinden alacak,ruhlar memleketine intikal ettirecek.Bizim asliyetimiz zaten ruh idi.yine ruha kavuşmuş olacağız.

 

Kanden gelir yolun senin

Ya kande varır menzilin

 

Yolumuz ruh aleminden geliyor.Gideceğimiz yer,yine ruh alemidir.Umumi bir tabirle, Hak'tan gelip Hakk'a gidiyoruz.Bu Ruhi Muhammediye aynı zamanda Alemi Ervah da deniliyor. Bu itibarla da Levhi Mahfuz deniliyor.

İnsanlar,Nuru Muhammediden geldiği için,ruh hafifdir ve ruha ölüm yoktur.Alemi ahirete bu cesetle gidilecek ama,cennetler yukarıda olduğundan nasıl çıkacağız? Bu vücut, yukarıya,ruh olursa o zaman çıkar.Bu ağır ceset,uçar mı?

Şüphesiz, bu seyrü sülükle olacaktır.Hakiki mürşide vardığımız zaman da,o bizi nisbet fiilllerimizden,nisbet sıfatlarımızdan ve nisbet vücudumuzdan çıkarıp,hafifletecektir.Yani,bizi bir ruh olarak bırakacaktır.İşte,böylece,Rabbımıza kavuşmuş olacağız.Çünkü Ruh,mazharı zattır.Yani,Cenabı Allah,zatı ile evvela ruha tecelli eder.Sonra ruh cesetlenir ve ağırlaşır.Onun için bu vücutla yukarı alemlere çıkılmaz.Bu vücut varlığından sıyrıldığımız zaman da,ruh olarak yukarı "İlliyyin" denilen cennetlere yükselmiş oluruz.