MÜLK

 

MÜLK

 

Cenabı Allah ayeti kerimesinde(Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke menteşa’ü ve tenziul mülke mimmen teşau ve tüizzü menteşau ve tüzillu menteşau,biyedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir.Tülicülleyle finnehari ve tülicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy veterzüku menteşaü bi ğayri hisab)

Allah mülkü dilediğine verir,dilediğinden alır.Dilediğini aziz eder,dilediğini zelil eder.Hayır onun elinden geldikten sonra,Allah ölüden diri çıkarır, diriden de ölü dilediğinide hesapsız rızıklandırır.

Ayette geçen ölüden diri nasıl çıkar?ilk önce ölüden diri çıkarıyor.sonra da diriden ölü çıkarıyor.

Bazılarıda bu misali çekirdekle yaparlar.Bir çekirdeğin içerisindeki ağaç ölü mertebesindedir.O çekirdeği tarlaya ektiğin zaman tarlada bir bitki biter.O küçük bir ağaç olur ve diriliğini isbat eder.Ağaçda bir hareket,bir büyüme vardır,bu durum hayatı temsil eder.Bir çekirdek ölü iken o,onu diriltir, sonra kurutur.Velhasıl o bazen de cahil bir adamdan alim bir çocuk yetiştirir.Cahil olan kişi ölü mertebesindedir.Ama o cahil adamdan alim bir çocuk yetiştirir.

Bazende alim bir adamdan cahil bir çocuk çıkarabilir.Bu konuyla ilgili daha bir çok misaller verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ayet kerimeye göre Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi vardır.(En nasu niyamun iza matü intrbehü) “İnsanlar uykudadır ancak öldükleri zaman uyanacaklar.”İşte bu bahsi geçen uyku da ölümle kardeştir.

Bir gün Resulallah Efendimize ölümden sorduklarında: “Siz bana uykudan haber verin,bende size ölümden bahsedeyim.” “Bu sebepten uyku ile ölüm kardeştir.”Gaflet uykusunda olanlar ölü mesabesindedir.Hak ve hakikatten haberi olmayanı ölü sayarlar.Bir insan da ölmeyince dirilmez.

Ölüm iki türlüdür.

 

1-İhtiyari ölüm

2-İzdirari ölüm

 

İnsan her iki ölümde de uyanacaktır.Eğer bir kişi ihtiyari ölümle dirilmemiş ise,izdirari ölümle mutlaka dirilecektir.Fakat bu dirilme o kişiye hiç fayda vermiyecektir.

Cenabı Allah bir ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır. “Allah hiçbir canlının canını almaz,ta ki yerini göstermeyince” İşte senin yerim burası dedikten sonra ruhunu kabzedecektir.Ama ihtiyari ölümle uyanabilirsek işte “o ölüden diri çıkar” demektir.

Şu halde bir kişinin Fenafillah olup sonrada Bekabillaha ulaşması gerekir. Bir kişinin Fenafillah olması ise,Hakk’ın olan tüm varlıklarını kendisine nisbet etmeyip Hakk’ın olduğunu bilmesidir.Bu zevke ulaşan bir kimse eyvah ben ölmüşüm,senelerce boşuna dirilik taslıyormuşum,der.

İnsana diriliği kim verir?Allah verir.Bu dirilmeden sonra kişi, “Fena ender fena”zevkiyle,yani yoklukla kazandığı varlıkları dahi,Hakk’a vermesi gerekir.Sen hiçbir zaman Allah olamazsın,bütün varlıkların Allahın olduğunu bil,ama Allah seni sınamak için: Makamı Cemde vücuduyla, Hazretül Cemde Sıfatıyla,Hatmül makamda Ef’al’iyle tecelli ediyor. Onlar senindir zannetme,aldanma.İşte bunların tümünün Allah’ın olduğunu anladığın zaman Fena Ender Fena olmuş olursun.