ALTMIŞ ALTINCI SOFRA

 

ALTMIŞ ALTINCI SOFRA

 

İsa Aleyhisselam'ın Resulullah (S.A.V.) Efendimizi müjdelemesi ve Resulullah (S.A.V.) Efendimizin de,İsa Aleyhisselam'ın inip kendi incili ile değil,Resulullah'ın şeriatiyle amel edip adaleti yerine getireceği hakkındadır.Cenabı Hak Saf Suresinde şöyle buyuruyor: "Meryem oğlu İsa şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları,(Ey kavmim demedi çünkü onların onunla bir yakınlıkları yoktu) ben size Allah'ın,benden önce gönderdiği Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek,ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir elçisiyim.Ahmed onlara belgelerle gelince dediler ki: "Bu,apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." Kendisi İslama davet edildiği halde Allah'a ortak ve çocuk isnadetmek ve O'nun ayetlerini büyü ile tasvif etmek sureti ile iftira edenden daha zalim kimdir? Allah,zalim kavme hidayet etmez.Allah'ın nurunu (şeriatini ve delillerini) ağızlariyle (sihirdir,şiirdir,kehanettir gibi sözleriyle) söndürmek istiyorlar.Halbuki Allah nurunu tamamlıyacaktır.Kafirler bunu hoş görseler dahi.O,öyle Allah'tır ki Resulünü hidayet ve hak din ile gönderdi ki müşrikler istemeseler de o nuru,bütün diğer dinlere üstün kılsın." (Saff 6-9)

Nisa Suresinde şöyle buyurmuştur: "Ehl-i Kitap'tan hiç kimse yoktur ki ona (İsa'ya) ölümünden önce inanacak olmasın" yani kitap ehli olan bir kimse ölüm meleklerini gördüğü zaman,inanması ona fayda vermez.Yahut kıyamete yakın İsa geldiği zaman,o ölmezden önce Ehl-i kitap tamamen ona inanacaktır.Hadiste de varidolduğu üzere "Kıyamet gününde" İsa gönderildiği vakit,onların yaptıklarına "şahid olur."

Ben derim ki: Bu ayeti Kerime,İsa Aleyhisselam'ın ineceğini göstermektedir.Sıhahu'l-mesabih'te Ebu Hüreyre yoliyle Resulullah (S.A.V.) Efendimiz'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın sizin aranıza hakim ve adil bir imam olarak inmesi zamanı yaklaştı.O inince Salibi (haçı) kıracaktır.(Salib: Hıristiyanlar dilinde üçgen bir tahtadır.İsa'nın tahta üzerinde bu şekilde asıldığını çarmıha gerildiğini iddia ederler.Bazan bunun üzerinde İsa'nın resmi olur,bazan olmaz.İsa'nın Haçı kırması,hıristiyanlığı kaldırıp İslam şeriatiyle hükmetmesi demektir.) Domuzu öldürecektir.(Yani domuz beslemeyi haram kılacak ve öldürmeyi mübah sayacaktır).Cizyeyi bırakacaktır (Yani Kitap Ehlinden cizye kabul etmiyecek,onları müslüman edecektir).Malı çoğaltacaktır.(O kadar ki hiç fakir kalmadığından,kimse mal (sadaka) kabul etmiyecektir.) Malı öyle çoğaltacak ki,müslümanlar indinde bir secde,dünyadan ve onun içinde bulunan her şeyden daha hayırlı olacaktır.(Yani müslümanlar,Allah'a ibadet etmeye rağbet edecekler,malın çok olmasından dolayı dünyadan yüz çevireceklerdir.Çünkü artık malı sadaka vermek,bir ibadet olmaktan çıkacaktır.) Ebu Hüreyre (R.A) diyor ki: "İsterseniz Kitap Ehli hep ona inanacak." ayetinde ona zamirini (İsa'ya) veya (Muhammed'e) diye okuyunuz.Çünkü o zaman İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini üzeredir.Yahut (İsa ölmezden önce Ehl-i Kitap ona inanır veya Ehl-i Kitap lömezden önce İsa'ya inanır) manası anlaşılabilir.Mesabih'te bulunan rivayete İbnu Melek'in yaptığı şerh burada bitti."

Meşarik'in üçüncü babı başlarında Cabir (R.A.) den şu Hadis rivayet edilmiştir: "Daima ümmetimden bir cemaat,kıyamete kadar hakkı yükseltmek için çarpışacak,nihayet Meryem oğlu İsa Aleyhisselam inecek.Emirleri ona "Kalk,bize namaz kıldır" dedikleri zaman: "Hayır,diyecek,sizler birbirinize emir (imam) siniz.Bu,ümmet-i Muhammed'e Allah'ın bir nimetidir."

Şerhu'l-Mesabih'te de şöyle diyor: "İsa Aleyhisselam,halife makamında olacaktır." Bu da gösteriyor ki İsa Aleyhisselam,ümmet-i Muhammed'den olmayacak,fakat O'nun dinini yerleştirecek,ve O'nun ümmetine yardım edecek."

Mezkur Hadisi,Anka'daki şu Hadis de teyidediyor: İsa Aleyhisselam,vali değil veliyyu'l-muvelladır.Yani o imameti ve mansıbı kabul etmez,fakat Mehdi'yi vali yapar ve imameti ona teslim eder.Hadiste olduğu üzere.

Ayet gösteriyor ki: bütün milletler ve fırkalar İsa'nın inmesine inanacaktır.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.