ALTMIŞ BEŞİNCİ SOFRA

 

ALTMIŞ BEŞİNCİ SOFRA

 

"Küfrü ile ölü iken (imanla) diriltip,insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir )iman) nur(u) verdiğimiz kimsenin durumu,karanlıklarda (küfür karanlıklarında) kalıp çıkamıyan kimsenin durumu gibi midir? Kafirlere,işledikleri güzel gösterilmiştir." (En'am 122) Yani iman ehline imanları süslendirilmiş böylece iman ehli olduklarından dolayı şükür ve hamdetmişlerdir.Kafirlere de küfürleri süslendirilmiş,kafir olduklarına razı olmuşlardır.

Biliniz ki nurun dereceleri vardır.İman nuru,geceye karşı güneş gibidir.Fasık mü'minin nuru,itaatli mü'minin nuruna göre gece gibidir.Çünkü itaat eden mü'min,fasık mü'min gibi değildir.İtaat eden mü'min,insanlar arasında taat nuriyle gezer.Fasık ise fısk zulmetiyle gezer.Fasıka fıskı böyle süslendirilmiş,itaatkara da itaati süslendirilmiştir.Şimdi bunlar bir olur mu? Hayır,ilim nuru cehalet karanlığı gibi değildir ama alim ilmiyle cahil de malı ve cehaleti ile iftihar eder.Bunlar bir olurlar mı? Peygamberler,veliler ve şehidlerin nuru diğer mü'minlerin nuru gibi değildir.Çünkü onlat tabii ölümle öldükleri zaman Allah onları diriltir,onlara nurani bir vücut ve ruh giydirir.Onunla dünyada insanlar arasında berzahte ve ahiret aleminde gezerler.Onları,insanlardan ve meleklerden keşif ehli olanlar bilirler.Ama insanların çoğu öldükleri zaman taşla toprak arasında karanlıklar içinde kalırlar.Bir olurlar mı bunlar mesela? Hayır avam mü'minlere,kendi amelleri hoş gösterilir; peygamberler,veliler ve şehidlere de kendi amelleri,nurani,ruhani suretler halinde süslü gösterilir.

Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz,bu nurani,ruhani suretleri yeşil kuşlar şeklinde ifade ederek şöyle buyurmuşlardır: "Şehidlerin ruhları,yeşil kuşlar şeklinde,Cennetin nehirlerine girer,meyvalarından yer,Arş'ın gölgesinde asılı bulunan kandillere asılırlar."

Biliniz ki: Bu hadisin manası biraz kapalıdır.Bizim sözümüz,onun izahı mahiyetindedir.Şehidlere (şüheda) denmesinin sebebi,öldürüldükleri zaman Hakk'ı gördüklerinden dolayıdır.Enbiya ve evliyanın gördükleri de hem hayatlarında,hem de ölümlerinde Hak'tan başkası değildir.Bundan dolayı,onlar,şehidlerin efdalidir (üstünüdür).

Sultana yakın olan münkirlerden bazısı da var ki ölmediği halde ölmüş görünüyor ve halk arasında falan ölmüştür şayiasını yayıyor.Halbuki ölmemiştir,diridir,gizlenmiştir.Sırtını Sultana dayamıştır.Sultan da ona uymuştur.Mesela Vani.Ona uyanlar,halk arasına Vani'nin öldüğünü yaydılar.Halbuki herif ölmemiş,Sultanın yanına gidip orada saklanmıştı.Sultan ve ileri gelen nedimleri de onu,hamaylılar gibi ceplerinde taşıdılar.O da gizli gizli onlara kan dökmenin ve fesad çıkarmanın yollarını öğretiyor.Nitekim Vezir Ali Paşa'yı ve daha kırk emiri gayr-i meşru olarak katlettiler.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.