ALTMIŞ SEKİZİNCİ SOFRA

 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ SOFRA

 

(Bu bahsi türkçe yazmıştır.Ufak sadeleştirme ile ve yukarıda geçen yerlerin tekrarı olan bazı paragrafları çıkararak veriyoruz.)

Cenabı Hakk'ın,Resulullah (S.A.V.) Efendimize öğrettiği isimler hakkındadır.Allah şöyle buyurmuştur: "Biz sana ikişerden yedi ayet ve büyük Kur'an'ı verdik." (Hicr 87)

Seb'ul-Mesani Resulullah'ın buyurduklarına göre Fatiha'dır.Fatiha,her iki rek'atte iki kerre okunur.Yedi ayettir.Her namazda ikişer kere okunmak ile seb'ul-Mesani'dir diye buyurmuşlar. "İnsanlarla akılları miktarınca konuşunuz" fetvası üzre böyle buyurmuşlar.Bir dahi müfessirin seb'ul-Mesani'nin,Kur'an'da bulunan emir,nehiy,va'd,va'id,mevaiz,ahkam ve kasas'tır demişlerdir.Seb'ul-mesaniden murat budur demişlerdir.Allah'ın muradı bu olunca mesani,bunların her birinin ikişer türlü manalarıdır ki biri maddeler ilmi ve Arabi ilimler ile hasıl olur; birisi dahi esma ilmiyle hasıl olur.Yani: "Habibim,biz sana Kur'an'ı Azim'in yedi türlü ayetlerinin ikişer manasını verdik,yani öğrettik.Biri maddeler ilmi ile bilinir,bir dahi ilm-i esma ile bilinir." deyu Habibine bu iki ilmi minnet eder.İmdi Kur'an'ı Azim'in,bütün kelimelerinin isimlerini Allah Subhanehu Ta'lim eylemiştir.Adem zamanında Kur'an yok idi.Habibine esma'yı Seb'ul-Mesanide öğretti.Beyt: "Alem-i Gaybden sana ilimlerin kendisi,Adem'e de sadece isimleri verilmiştir." İlimlerin zatı,maddeler ilmidir.Esma,ilm-i esma'dır. "Adem'e isimlerin hepsini öğretti,sonra onları meleklere arz edip eğer doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi."

Cümle ulema efendilere,ilm-i melekiyyet tahsil eden fudalaya,malum ola ki Allah subhanehu,Adem'e esma'yı ta'limden murad-i şerifi odur ki ilm-i esma ile hasıl olan mana dahi muradullah ola.Ve illa ta'lim abes olmuş olur.Allah subhanehu abesten münezzehtir.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.