ELLİ ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

ELLİ ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

Allah'ın her peygamberde bir zelle (ayak sürçmesi,küçük kusur) izhar edip sonra onları affetmesi ,ekseri evliyadan günahlar,hatta büyük günahlar sudur edip sonra pişman olmaları ve Allah'ın kendilerini affetmesi; Allah'ın bütün mü'minleri bir şeyle imtihan etmesi,bazılarının günahından dönmesi,bazılarının da günahta ısrar etmesindeki esrar nedir?

Biz deriz ki: Bunun hikmeti,onların kendilerini beğenmiş olmalarını önlemektir.Zira kendini beğenme,günahların en büyüğüdür ve en korkuncudur.Bir de her hangi bir kusur veya günahtan sonra pişmanlık ateşiyle Allah'a yönelme daha tam ve kuvvetli olsun,ihlas zuhur etsin diye böyle olmuştur.Bütün ibadetlerden maksat ihlastır.Tembellikle (ihlassız) yapılan ibadet,yaya yürümek gibidir.Ama günahkarın,Allah'tan korkarak,utanarak O'nun mağfiretini umarak pişmanlık duyması iki kanatla uçmak gibidir.Bu insan Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz'in şefaatine mazhar olur.Çünkü O,şötle diyor: "Şefaatim,ümmetimden büyük günah sahiplerinedir." Bir Haids-i Şerifte: "Eğer günah işlemeselerdi,Allah günah işliyen kavim getirirdi ki günah işlesinler,sonra pişman olup mağfiret dilesinler ki O da onları affeylesin."

Bil ki: Celal,cemal,kahir,lütuf şeklinde görünen şey,varlık kemalinin tezahürüdür.Eğer Adem oğulları olmasaydı o Kemal varlığın yarısı gizli kalırdı.İsimlerin cemiyeti (tamamı) insan hakikatinde meydana çıkmıştır.

Nükte: Bil ki Allah Teala Cenneti,amellerin karşılığı yapmıştır.Mübarek yüzüne bakmayı da amel karşılığı değil bir lütuf ve keremi olarak vermiştir.Şöyle buyurmuştur: "İyilik edene iyilik ve fazlası vardır." (Yunus 26) Cemalüllahı görme,ihlasın neticesidir.İhlas Cenab-ı Hakk'ın Kutsi hadiste ifade buyurduğu üzere Allah'ın sırlarından bir sırdır: "İhlas benim bir sırrımdır.Onu sevdiğim kimsenin kalbine koyarım." O'nun mubarek yüzüne bakmak,O'nun kadim sevgisinin eseridir.İhlas da sevginin neticesidir.Sevgi ezelidir.Kulun onda bir rolü yoktur.Ameller,sevginin neticesidir.Kim Allah'ı severse,Allah onu,salih amele muvaffak kılar.Salih amele muvaffak olan kimseye ma'rifet nuru tecelli eder.Ma'rifet kötü ahlakı islah eder,ve onu iyi ahlaka çevirir.Çünkü ilim,ameli gerektirir.Ma'rifet de güzel ahlakı gerektirir.Her ikisiyle amel eden arifin cemali zuhur eder de o,Hakk'ın cemalini şifahen görür.Artık anla.Buna götüren sebep ihlastır.İhlas,ister amelden,ister pişmanlıktan doğsun,kulu tamamen Allah'a cezbeder (çeker). "Allah gerçeği söyler,O,yola iletir."

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.