ELLİ İKİNCİ SOFRA

 

ELLİ İKİNCİ SOFRA

 

"Görmüyorlar mı ki Biz Arzı getirip uçlarından eksiltiyoruz? Onlar mı üstün geliyorlar?" (Enbiya 44)

Bil ki: Bütün dünya insan için ve insan da Allah için yaratılmıştır.Dünya bir fener gibidir.İnsan bunun ortasında yanan çıradır.Esas gaye çıradır.İnsan nasıl dünyada kötü şeyleri kabul etmez,iyi şeyleri kabul ederse-mesela ateşten kaçar,Cenneti arzu eder.Allah da ahlakan kamil,ilmiyle amil,nefsini bilen kimseyi ister.Nasıl dünyada yiyecek,giyecek oturacak vs.uzun zaman çalışmanın neticesinde kemalini bulursa kamil insan da ancak faideli iyi amel,güzel ahlak,kalb tesfiyesi,ruhu masivadan boşaltma ve sırrı Allah'tan başkasından temizleme sureti ile meydana gelir.Bu işler uzun zaman,ciddi gayret ve mücahede ile hasıl olur.Zordan zordur.Amellerin en zoru küçük cihaddır.Çünkü bu cihad küffarın elinde bulunan ruhu kurtarıp Allah'a satmaktır.Cihadın en zoru,ve en büyüğü nefisle savaşmaktır.Çünkü bu savaşta her zaman ve her an ruhu feda etmek vardır.Nefis baş kaldırdıkça hemen onu öldürmek gerekir.Aksi takdirde nefis bir ejderha olur,ruhu ısırıp derhal öldürür.

Ama bu işi yapmak öyle kolay değildir.Bu,zayıfların yapabileceği bir iş değildir.Yakin nuriyle kuvvetlenmiş,şüpheden ve yalandan kurtulmuş olanların işidir.

Lakin bunun başlangıcı,amellerin kolayından gücüne doğru gide gide amelleri düzeltmektir ta ki nefis memleketlerinin etrafı eksilsin ve ruh memleketlerinin etrafı artsın.Eğer salik böyle yaparsa elbette Allah'ın yardımıyla nihayet nefsi yener.Nitekim Cenabı Hak Teala Hazretleri buyurmuştur: "Görmüyorlar mı ki biz arzı getirip uçlarından eksiltiyoruz? Onlar mı üstün geliyorlar?" (Enbiya 44) Bu ayet,her iki cihanın,tamamen üstün gelmek için ilerlediklerine delalet eder.

Fakat elbette küçün muharebede askere bir kumandan lazımdır.Böyle olduğuna göre elbette büyük muharebe olan nefis mücahedesinde de bir kumandana ihtiyaç vardır.Çünkü nefis mücahedesi birçok bakımlardan ötekinden zordur.Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz: "Küçük muharebeden büyük muharebeye dönüyoruz." buyurmuşlardır.Bu mücahedenin kumandanı mürşid,en kuvvetli aleti (silahı) de şeyhin verdiği TEVHİD'dir.Sonra talibin istidadına göre şeyhin emrettiği diğer ameller gelir.Fakat avam için Büyük Cihad,kamil,iman,riyasız,işittirmesiz,kendini beğenip kendini temize çıkarma olmadan şeriatle amel etmektir.Fazlasını yapmakla da Allah'a yaklaşmaya devam eder.Nitekim bir Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Kulum bana nafilelerle o derece yaklaşır ki onu severim.Onu seversem,onun gözü,kulağı olurum... Kul,bununla Allah'ın nuruna nail olur.Allah ile olan akibetinden pişman olmaz.Zira sevgilinin yaptığı her şey,sevgilidir.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.