KIRK DÖRDÜNCÜ SOFRA

 

KIRK DÖRDÜNCÜ SOFRA

 

"Zamanınız günlerinde Rabbinizin nefhaları (nefesleri,güzel kokuları) var.Kendinizi onlara arz edin." (Hadis).

Bil ki İlahi nefhaler,her zamanda kamiller ve onların kıyamete kadar süren nefesleridir.Bunlardan nefhaler diye bahsedilmesinin sebebi şudur: Onlar,içlerinde bilkuvve mevcudolan ilimleri,ma'rifetleri,güzel fiilleri ve güzel huyları fi'le çıkardılar.Bundan dolayı halk arasında misk,öd ve anber gibi oldular ve insanlara rahmet oldular.Dehrin günlerini zikretmek,dünyanın,kıyamete kadar onlardan boş olmayacağına işarettir.Onlara arz edilmekten maksat,onları arama ve onlara hizmet etme emridir.Ancak bu takdirde rahmani nefhaler (kokular) dan ibaret olan mübarek,nefis nefesleriyle insanların içlerinde bulunan kemaller fi'le çıkar da onlar da ötekiler gibi (evliya) olurlar.

Oruca,açlığa ve susuzluğa da teşviktir.Çünkü Hz.Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz: "Oruçlunun ağzının kokusu,Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir." buyurmuştur.Kemalata erenlerin çoğu,ancak bu yolla ermişlerdir.Çünkü bu yol,mücahedelerin en zorudur.Bundan hasıl olan maarif de en güzel nefhadir.Keza güzel vakitlerde,bilhassa seher vaktinde Rahmani Cezbeye de teşviktir.Çünkü seher vakti de uşşaka (aşıklara) nefha-i Rahmaniyye'dir,ve Yüce Allah'ın huzuruna yaklaşma sebebidir.Bu,ancak bütün vakitleri kaplayan çok nafile ibadet yapmakla olur.Çünkü Yüce Allah bir kudsi Hadiste: "Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder o kadar yaklaşır ki kendisini severim.Ben onu seversem,onun kulağı,gözü...olurum." buyurmuştur.İşte bu sevgiye meyletmek,İlahi nefhalere meyletmektir.

Keza nefhaler,meşayihin telkinidir.Nefehat,meşayihin kalblerinin istidatlı kimselere yönelmesidir.Bu da hizmet,teslim-i tam ve merhametlerini cezbedecek derecede itaat etmekle olur.Bundan dolayıdır ki Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: "Kendinizi onlara arz ediniz." buyurmuşlardır.Müridde arz,şeyhte de acıma ve merhametle birlikte tam teveccüh hasıl olursa mürid o nefhaleri bulur.Alem,bu nefhalerle doludur.Ama nezleli burunlar,bu nefhaleri kokluyamazlar.Burunları nezlesini Allah'ın yardımıyla şeyh,telkini ve teveccühü ile giderir.

Nefehat,aynı zamanda yetimler,dullar,fakirler,zayıflar,mazlumlar gibi kırık kalbleri ta'mir etmekle de bulunabilir.Bütün ibadetler,bu nefhalere vesiledir.Fakat bunlara en yakın yol,ehl-i tarik yoludur ki o da tevhiddir.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.