KIRK ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

KIRK ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz (S.A.V.) buyurmuşlardır: "Bana salat getiriniz,çünkü bana salat-ü selam getirmek sizin için zekat (temizleyici) dir.Bana Allah'tan vesile isteyiniz.Dediler ki: "Ya Resulallah vesile nedir?" Buyurdu ki: "Vesile,Cennette en yüksek derecedir.Bu dereceye ancak bir adam nail olabilecektir.İstiyorum ki,o adam ben olayım." Bu Hadiste şuna işaret vardır:

Nasıl ki alim,öğrenci olmadan öğretmen olamazsa baba da ancak çocuk ile baba olursa,mürşid de ancak mürid ile mürşid olursa Resulullah (S.A.V.) Efendimiz de ancak O'na tevessül edenlere vesile olur.İnsanlar O'nun şeriatine ittiba edip O'nun ahlakıyla huylanmak suretiyle O'na tevessül etmiş olurlar.Şeriatine girmeyen kimse hakkında Resul-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz vesile olmaz.Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in "Allah'tan benim için vesile isteyiniz." sözü,kendisine itaatte emirdir.Ta ki O Zat-i Risaletpenah'ın o adam hakkında vesileliği tahakkuk etsin.Yüce Allah'ın (C.C.): "Doğrusu Allah ve melekleri peygambere salat ederler.Ey iman edenler O'na salat ve selam ediniz." (Ahzab 56) sözü de böyledir.Dediler ki Allah'ın salatından murad,rahmettir.Melaikenin salatı istiğfardır.Mü'minlerin salatı duadır.Duadan maksat da O'na (S.A.V.) vesile istemektir.Ayette dua,mutlaktır.Hadis onu kayıtlamıştır.O'na vesile istemekten maksat da ümmetinin çoğalmasına dua etmek,Hak Kelimesinin i'lasına ve Ehl-i İmanın salah-ı halinin artmasına ve nefsinin ıslahına dua etmektir.Ta ki Resul-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz'in vesileliği bütün halka şamil olsun ve kendisine de hesapsız ecir hasıl olsun.Çünkü O,buyurmuştur: "Bir kimse iyi bir adet koyarsa onun için sünnetin (adetin) ecri ve onu işliyenlerin ecri vardır.O sünneti işliyenlerin ecrinden de bir şey eksilmez." Bundan anlaşıldı ki Allah'ın Rahmeti Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'e hem vasıtasız,hem de vasıta ile (vesile ile) iner.Vasıtasız nazil olan şey nasıl külliyen nazil oluyor idiyse vasıta ile nazil olanın da icmalen inmesini istedi ki icmal tafsile mutabık olsun.Artık sen anla.

Nasıl şefaat ehlinde en yüksek mansıp mutlak vesile ise;onun menzili de cennette en yüksek derecedir.Bunu bildinse bilirsin ki mü'minlerin O'na salatı,ümmetinin çoğalmasına ve salahlarına duadır.Hadisin tam manası şudur: Benim için vesilenin tamam olması hakkında Allah'a dua ediniz ki ben,ahir zamanda Allah'a iman yolunda bütün insanların Allah'a aracısı (vesilesi) olayım.Ta ki alemde hiç kafir kalmasın.Bu,diğer peygamberlerde değil,sadece Hatemü'l-Enbiya'da bulunan bir meziyyettir.Onun işi mehdi ile hatmolunur.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.