KIRK İKİNCİ SOFRA

 

KIRK İKİNCİ SOFRA

 

"Deki:"Babalarınız,oğullarınız,kardeşleriniz,eşleriniz,akrabanız,elde ettiğiniz mallar,durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret,hoşunuza giden evler sizce Allah'tan,Peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise,Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin.Allah fasık milleti doğru yola eriştirmez." (Tevbe 24)

Böyle olan bir kimsenin,imtihan günü,içinde olan şey,dışına çıkar.Allah Teala buyurdu: "İnsanlar içinde Allah'a bir yar kenarındaymış gibi kulluk eden vardır.Ona bir iyilik gelirse yatışır,başına bir bela gelirse yüz üstü döner.Dünya'yı da ahireti de kaybeder.İşte ap açık kayıp budur." (Hac 11) Fakat asil olan kimse sapmaz.Adem'in sevgiliye mahabbeti asli idi.İblis'in ibadeti ise taabbüdi (zoraki,gösteriş için) idi.İmtihan zamanında her ikisinin de içinde olan meydana çıktı.Çünkü Adem iki yüz sene ağladı,sevgilisi tevbesini kabul edinceye kadar kalbinin ıstırabı dinmedi.Ama İblis kovulur kovulmaz derhal Adem oğullarını önlerinden,arkalarından,yanlarından yörelerinden,sağlarından sollarından girip saptırmaya razı oldu.Kovulduktan sonra hiç bir zaman ağlamadı.İşte,bu onun önceki ibadetinin altında neyin gizli olduğunu gösteriyor.Adem'in de sevgilisi kendisini bağışlayıp kendisinden razı oluncaya kadar durmadan ağlaması,sevgilisine nasıl kalbdeb bağlı bulunduğunu gösterir.Adem'in benzeri Allah'ın şu sözünde de geçmektedir: "Bütün genişliğine rağmen,yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sıkıştırıp,Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan,savaştan geri kalmış üç kişinin tevbesini de kabul etti.Allah,tevbe ettikleri için onların tevbesini kabul etmiştir.Çünkü,O,tevbeleri kabul eden,merhametli olandır." (Enfal 118) İblis'in benzeri de şu ayette var: "Allah'ın Resulü'nün hilafına,geri kalanlar,oturup kalmalarına sevindiler.Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad hoşlarına gitmedi. "Sıcakta savaşa çıkmayın" dediler.De ki "Cehennem ateşi daha sıcaktır." keşki bilselerdi." (Enfal 83)

İşte bu iki fırkanın hali her zaman böyledir.Hatta müridlerden birinden şeyhin hatırı incinde o müridlerden öyleleri vardır ki "Genişliğine rağmen Arz onlara dar gelir" Ta şeyh kendisinden razı oluncaya kadar (ıstırabı dinmez).Öyleleri de vardır ki nefis mücahedesinden geri durmakla sevinir. "Mücahede yolu güçtür,Allah Erhamürrahimindir." diyerek başkalarını da çalışmayıp oturmaya teşvik eder.Hatta kasden aşıkların kalblerini sülukten soğutmaya çalışır ki onlar da kendileri gibi olsunlar.Birincinin hali,inabe zamanında sıdkına delalet eder.İkincinin hali de inabe zamanında sadık olmadığını gösterir.Birincinin şeyhine hizmeti,Adem'in sevgideki hali gibidir.İkincinin hizmeti de İblis'in zoraki yaptığı ibadette ve Allah'ın teklifi karşısındaki hali gibidir.Bina temelsiz durmaz.Temeli sağlam yap ki bina sağlam olsun.Beyit "ok öldürmediyse ilaç kolaydır.Yayın inhinası eğrilik değil,rüku'dur."

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.