YİRMİ BİRİNCİ SOFRA

 

YİRMİ BİRİNCİ SOFRA

 

Allah Teala buyurmuştur: "Hiçbir hayvan yoktur ki O (Allah) onu alnından yakalamış olmasın.Şüphesiz Rabbim,dosdoğru bir yol üzerindedir." (Yunus 62).Her şey dabbedir (canlıdır),yerde hareket eder oradan yaratılmış bulunduğu gayeye gider.

Bil ki neye ibret nazariyla baksan,onu ma hulika lehi'ne (yaratılmış bulunduğu maksada) seferber bulursun.Görürsün ki senin de,başkalarının da menzilleri vardır.Herkes bir saik,bir (güdücü) ile bir menzile konar.Eğer orada fani olursa o menzil,kendi menzilidir.Eğer geçip giderse başkasınındır.Senin tasarrufun altında bulunan her şey: altın,güöüş,ev,bark,kap-kacak,sergi,çocuklar,zevce,kitaplar,hizmetçiler ve diğerleri sen gerçi bunların maliki ve sahibi olduğunu zannedersin,biri elinden çıksa üzülür,azap çekersin.Lakin bu hareketin senin bilmezliğinden ileri gelir.Tek tek,ya da çifter çifter,ya da daha çok olarak çeşitli taraflardan geldiler,sana kondular ve seni menzillerinden bir menzil yaptılar.Sonra geldikleri gibi seni bırakıp ne için yaratılmış ve fenaları nerede mukadder ise onu aramak maksadiyle gittiler.

Eğer bunu bilmezsen,kalbini bunlardan birine yahut çoğuna bağlarsın veyahut sen istemeden elinden çıkmış,başkasının eline geçmiş olan şeyin,yine senin olmasını temenni edersin veya arzu ettiğin şey olmazsa tasalanırsın ve buna sebebolana kin beslersin.İşte bütün düşmanlık,buğz,hased,kibir,kendini beğenme ve benzeri şeyler,hep fiillerin tevhidini bilmemekten ileri gelir.Ama bunu bilen ve elini ister kendi tasarrufundan ister başkalarının tasarrufunda bulunsun,kendisinin olmayana uzatmayan ve onun sevgisini kalbinden söküp atan kimse,zikredilen ıstıraplardan kurtulur,rahat bulur.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.