YİRMİ BEŞİNCİ SOFRA

 

YİRMİ BEŞİNCİ SOFRA

 

Rüsum alimlerinin (şekilci bilginleri) ve tarikat alimlerini kış ve bahar misali ile temsil eder.Bil ki: Kış daima baharın eserlerini,bahçelerin çiçeklerini,ağaçların meyvalarını,bütün meyvaları ve diğer nimetleri görmeye aşıktır.Ama ikisinin tab'ı birbirine zıt olduğundan onları hiç göremez.Zira ne zaman ki çiçekler soğuğu görseler,başlarını ceplerine (yani kabuklarına) saklarlar ve soğuğun gitmesinden iyice emin olmadan çıkarmazlar.İşte rüsum uleması ve tarikat uleması da böyledir.Çünkü birinci kısım ulema,birtakım davalardan,varlıktan,gösterişten,cidalden kurtulamaz.Zira ilimleri onlarla meydana çıkacak da ondan.Ama ikinci kısım alimler tevazudan,varlığı,gösterişi,cidali terk etmekten hali değildir.Çünkü onların ilimleri de bunları terk etmekle kalblerinin bahçelerinde bilgi çiçeklerini verir ve o çiçeklerden varidat meyvalarını,çeşitli ilim ve müşahedeleri çıkarırlar.Bunlar,rüsum ilimleri erbabiyle gösteriş ve cidal ile karşılaşsa,hatta bu sıfatlardan yalnız birisi kalblerine girse bu,onların kalblerinde,kış,baharın çiçeklerini gidermek için ne yaparsa onu yapar.Kalblerine soğukluk düşürür.Keza tarikat alimleriyle hakikat alimleri arasında da aynı durum mevcuttur.

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.