OTUZ ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

OTUZ ÜÇÜNCÜ SOFRA

 

Şeyhu'l-İslam Yahya el-Minkariye gönderilen mektubun suret:

Alimlerin,bilgileri derecesinde mertebelerini yükselten Allah'a hamdolsun.Zira her bilenin üstünde bir bilen vardır.Kullarının olgunlarını ayırmış,onlara zatından ve Kerim vechinden başka gaye koymamıştır.Salat ve selam en güzel bir surette güzel ahlakıyla halkı Sırat-ı Müstakime irşadedene;onun al ve ashabına ,güzel ahlak ve kalb-i selim ile onlara tabi olanlara olsun.Allah'ın selamı,rahmeti ve rızası;nimetlerinizin velisi,himmetleri yüksek,ahlakı olgun,keremi yüce olan Şeyhimiz,İslam ve müslümanların şeyhi (Allah onun şerefli vücudunu izzet ve şerefiyle daim eyleyip bizleri faydalandırsın,Allah onu daha yüksek mertebelere ulaştırsın,kıdemini ümidinin de üstüne ulaştırsın),Oğlun gelmesiyle gözlerimiz sevindi.Onun medhiyle kalbler ve diller süslendi.Nasıl olmasın ki onun övdüklerinden bazısının tarihine Allah Teala'nın şu sözü işaret etmektedir: "Ağırlıklarınızı ancak güçlükle gidebileceğiniz bir beldeye taşır." (Nahil 7) ve buyurmuştur: "Ne yaş ne kuru her şey apaçık bir kitaptadır." (En'am 59) Büyük Allah doğru söyledi.Halkın en fakiri,fakrın hadimi,duacı fakir,Şeyh Muhammed el-Mısri.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.