OTUZ ALTINCI SOFRA

 

OTUZ ALTINCI SOFRA

 

Yüce Allah Teala'nın "Bana ve anana babana şükret,dönüş banadır." (Lokman 14) sözü hakkındadır.Bu ayette şuna işaret edilmektedir: Kur'an,insan ve alem.Bunlardan her biri diğerine aynadır.Gaye insandır.Fakat insan ancak bunlarla tekemmül eder.Onlar insanı kemale eriştirinceye ve kendilerine ayna yapıncaya kadar terbiye ederler.Bu defa insan onlara ayna olur.İnsanlardan kimi terbiye kabul eder,kimi etmez.Kemale erinceye kadar terbiye kabul edip kemale eren insanda Kur'an ve alem tamamen görünür.Terbiye kabul etmeyen insanda Kur''an'ın cemali,alemin nizamı görünmez.Onun kalbi,husuf ve küsufu (Ay ve güneş tutulması) devamlı olan bir alem gibidir.Onda herc-ü merc,Ye'cuc-me'cuc ve diğer fitneler zuhur eder.

Hasılı bir insanın kalbinde fırsat bulunca falanın malını zorla almak,çalmak,yahut falanın karısiyle zina etmek,falanı öldürmek gibi şer ve fesat niyyetleri bulunursa kalb aleminde olanların hepsi onun gibi olur.O takdirde onun kalbi,padişahının zulmünden fitneler kopan bir ülke gibidir.Eğer o kimse o halde ölse,nefsini kalb alemine göre bir alemde görür.Bütün güzel ahlakı da çirkin bir surete bürünmüş olur.Nefsi bu iki alem arasında daima azap içerisinde kalır.

Ama kalbinde,fırsat bulduğu takdirde mescitler,camiler yapmak,ribat kurmak,köprüler yapmak,su akıtmak,kuyu çıkarmak ve bunlara benzer hayırlar yapmak ve herkese iyilik etmek niyyeti bulunursa onun kalbi,bu niyyeti gibi olur.Yani kalbi,sultanının adaletiyle ma'mur ve muntazam bir ülke gibi olur.O insan o halde ölürse,nefsinin suretini,kalb alemine muvafık bir surette görür.Kur'an'dan alınmış güzel ahlakı,kendine sevimli,güzel bir surete bürünür.Kendi orada onunla arkadaş olur,daima zevk içerisinde yaşar.Hasılı insanın kalbi,ya Cehennem ya da Cennettir.

O halde Kur'an'ı ve dünyayı gözünden uzak tutma,nefsini bunlarla kemale ulaştır ki bunlar sende dosdoğru görünsünler.Ve sende bulunan Kur'an ahlakı,sultanlar Sultanı'na ulaşsın,yaratılmış bulunduğu belli evini bulsun.Her şey düzenine kavuşsun.Kalb alemin intizama girsin.Ebedi rahat bulasın.Ama bunları ihmal edersen,Cennete giremezsin.Çünkü senin cennetin,onların ayakları altındadır.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.