OTUZ İKİNCİ SOFRA

 

OTUZ İKİNCİ SOFRA

 

Şeyhler Şeyhi Erdebili'ye gönderilen mektubun sureti:

Mütteki alimlerin en bilgini,mütebahhir fudalanın en üstünü,fazilet kaynağı,yakin madeni,nebilerin ve resullerin ilimlerinin varisi,yani tarikatte şeyhlerimizin şeyhi,hakikatte güneşlerimizin nuru,kalblerimize ilimlerinin kovalarını dökmekte devam etmekte,ruhlarımız,onun irfanına iştiyak duymaktadır.Bu fakirden hürmet ve tazimle o Hazrete Allah'ın selamı ve berekatı olsun.

Bizi müstecap duasından unutmamasını,füyuzat kaynağı olan kalbinden çıkarmamasını istirham ederim.Çünkü ehlullah Hakk'ın kapılarıdır.Onların kalbleri,O'nun tecellilerinin ve lütuflarının kablarıdır.Safa-i hatırla gizli vakitlerde Rabbinin huzuruna çıkıp orada bizi,hayr ile yadetmesini,bizi masivadan defedici şeylerle anmasını,tam mahviyyet kemalinden sonra bizi Allah'a yaklaştırmasını,kalbimizi Allah'tan alıkoyan biri iki görme halini bizden gidermesini rica ederiz.Allah niyyetimizi ve maksadımızı bilir.Dilediği zaman duamızı kabul eder.Halveti fukarasının en aşağılardan ve en zayıf hadimlerinden fakir duacı Muhammed Mısri'den evvel ve ahir selam.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.