YİRMİ SEKİZİNCİ SOFRA

 

YİRMİ SEKİZİNCİ SOFRA

 

Bir babadan yahut alemde medhedilen,Allah indinde de makbul birçok babalardan doğan dört oğul hakkındadır.Birincisi zenginin malından doğuyor.Bu çocuk,malını Allah yolunda sarfediyor,mescid,medrese,köprü,yol ortasında kervansaray,ribatlar,içinde Allah'ın adının anılması için tekkeler yaptırıyor.Bu oğul,sağ kaldıkça daima babasını hayr ile anar,ona hayır dua eder.

İkincisi,onun sülbünden doğuyor,babasına iyi halef oluyor.Bu da babasını hayr ile anr ve ona hayr ile dua eder.

Üçüncüsü ahbaptan,irfan talebesinden olan sohbet evladından olan ruhtan tevellüdediyor.Baba ölür,o da babasını yadeder.

Dördüncüsü kalbi olan manevi çocuktur ki bu,şeyhin nefsinden doğar,çıra yıldız veya güneş gibi meclisi aydınlatır.Bu çocuk,şeyhinden sonra onun halifesi olan sadık müriddir.Her biri kabiliyyetine göre babasını sena ile anar ve ona hayır dua eder.Bir kimsenin bu dört evladı veya bunlardan biri varsa o,hayır duadan hiç unutulmaz.Ve hayatında olduğu gibi ameli göğe yükselmeye devam eder.

Ey aziz kardeş,ölmemek istiyorsan,bunların hepsinin veya bazılarının senden doğmasına ve tamamen unutulup gitmemesine çalış,akıllı kimse bu evlatlardan nasıl kısır kalmak ve bu sonsuz sevaptan mahrum olmak ister? Bu,kıyamete kadar hayat ve nesil devam ettikçe bana ve sana bir öğüttür.Yüce Allah Teala'nın,Hud Aleyhisselam dilinden söylediği sözdür: "Hiçbir canlı yoktur ki O,onun alnından yakalamış olmasın.Doğrusu Rabbim,doğru yoldadır." (Hud 56)

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.