Hacıoğlu Mustafa Efendi'nin Hayatı

 

 

 

 

HACIOĞLU MUSTAFA EFENDİ HAYATI

(1907-1983)

 

   1907 Yılında Yugoslavya (şimdiki Makedonya)'nın Üsküp Vilayetine bağlı Köprülü ilçesi'nin sırkvina köyünde dünya'ya gelmiştir.Babası Hacıoğulları namıyla bilinen sülalenin reisi Ali Efendi,Annesi ise Şehriban hanımdır.

   Zamanın ve yaşadığı yerin ortam ve şartları gereği,ilk tahsilini Köy'ün mektebinde yapmıştır.Babası'nın ve Annesi'nin Tevhid ilmine dahil olmaları vesilesi ile daha çocuk yaşındayken Melametle tanışmış,Çocukluk ve gençlik yılları Ailesi ve çevresinde Melamet neşesi içerisinde geçmiştir.Tevhid sohbetleri içinde yetişip büyümüştür.

   Ailesinden aldığı Melamet Terbiyesi ile daha genç yaşındayken zamanın Melamai Efendilerinden olan ve Pir Efendimiz Muhammed Nur'ül Arabi Hazretlerinin Halifelerinden Hakkı Efendi Hazretleri'nin Halifesi Ömer Efendi Hazretlerine intisap etmiş ve İlk derslerini almaya başlamıştır.Kısa sürede epey yol katetmiştir.Bir süre sonra Efendisi,Hocası,Ömer Efendi Hazretleri'nin vefatıyle kalan derslerini tamamlamak üzere, Ömer Efendi Hazretleri'nin halifesi olan Elmas Efendi Hazretlerine bağlanıp,Elmas Efendi Hazretleriyle kalan derslerine devam etmiştir.

   Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri,çevresinde ağır başlı,yumuşak huylu,yardım sever,her yer de ulu orta konuşmayan,sırrını açmayan,Melamet neşesini yaşayan geniş bir insan olarak bilinirdi.

   1950 Yıllarında Yugoslavya'dan Türkiye'ye geri dönüşler başlamıştır.1956 Yılında da Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri,Çok sevdiği Hocası,Efendisi Elmas Efendi Hazretlerinden ayrılmak zorunda kalarak,Efendi Hazretlerini Yugoslavya'da bırakıp,ailesiyle beraber Anavatan'a geri dönüş yapmıştır.İstanbul'da Pierreloti çevresinde yerleşmişlerdir.

Aynı zamanlarda Anavatan'a dönüş yapan,Osman Efendi Hazretleriyle buluşmuşlardır.

   Osman Efendi Hazretleri,Yugoslavya (şimdiki Makedonya)'da kalan Elmas Efendi Hazretlerinin halifelerindendir.

Hacıoğlu Mustafa Efendi,ilerleyen zamanlarda Osman Efendi Hazretlerine bağlanıp öğrenimiğni Osman Efendi Hazretlerinden tamamlamıştır.Bir zaman sonra,Osman Efendi Hazretleri,Öğrencisi Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri'ni çağırtıp,kendisine icazet ve hilafet vermiştir.

   Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri,Vefatına kadar görevini yürütmüş,yüzlerce ihvan yetiştirmiş,Tevhid ilmini günümüze kadar taşımış,yüce Melamet ulularından birisidir.Efendi Hazretleri,1983 Yılında gizlenmiştir.Efendi Hazretleri'nin,üçü kız,üçü erkek olmak üzere Altı çocukları bulunmaktadır.Çocuklarından,Hacı Selahaddin Efendi Hazretlerine icazet ve hilafet verip yerine bırakmıştır.Hacı Selahaddin Efendi Hazretleri Babası,Efendisi,Hocası olan Hacı Mustafa Efendi'nin görevlerini,bıraktığı yerden devam ettirmektedir.

   Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri'nin Kabri Şerifleri,İstanbul,Gaziosmanpaşa Kabristanlığındadır.Efendi Hazretlerinin Melamet Şecereleri Şöyledir:

  -1: Muhammed Nur'ül Arabi Hazretleri.

  -2: Hacı Fedai Efendi Hazretleri.

  -3: Hakkı Efendi Hazretleri.

  -4: Ömer Efendi Hazretleri.

  -5: Elmas Efendi Hazretleri.

  -6: Osman Efendi Hazretleri.

  -7: Hacıoğlu Mustafa Efendi Hazretleri.

   Allahü Teala Efendi Hazretlerine,Rahmet,Cümle ihvana'da Merhamet ve Melamet zevk ve neşesini daim eylesin AMİN.

 


Kaynak: Efendi'nin oğlu Hacıoğlu Selahaddin Efendi.
Derleyen: Yahya Salih El-Melâmî.