Hasan Özlem Efendi'nin Hayatı ve Şahsiyeti

 

HASAN ÖZLEM EFENDİ'NİN HAYATI VE ŞAHSİYETİ
Hasan Özlem Efendi Hazretleri 
 Makedonya'nın İştip vilayetine bağlı Kiliseli (Bereketli) kasabasında 1911 yılında dünya'ya gelmiştir.
   Babası Mehmet efendi,Annesi Fatma hanımdır.
   Zamanın ve yerin şartları gereği ilk tahsilini okuma yazma öğrenecek kadar olmak üzere mahalle mektebinde yaptı,iki yıl kadar.
   Bundan sonra kitabı arkadaş edinerek,zahir ilimlerde kendisini yetiştirdi.
   Osmanlı devleti'nin parçalanıp yıkılmasından sonra oturdukları bölgede, Müslüman-Türk nüfusunun azalması ve uğranılan çeşitli eza ve cefa neticesi Anadolu'ya göç etme mecburiyeti doğdu.Yıl 1928.Göç ettiği yer, on sene süre ile oturduğu Kırklareli şehridir.
   Ebeveyinleri zamanın Melami mürşidlerinden olan Aşık Mustafa Efendi'ye intisaplı olduklarından,çocukluğu Melamet zevk ve neşesi içerisinde geçen Hasan Özlem Efendi Hazretlerinin zaman zaman Yunus Emre,Niyazi Mısri gibi bu yolun büyüklerinin ilahilerini meclislerde okuduğunu görmekteyiz.Bu hal ve tavır içerisinde Kırklareli'ne gelen Efendi Hazretleri,içindeki sonsuz iştiyak neticesi,Melamet mürşidi diye tanınan Hasan Hoca namındaki zata 1935 yılında intisap etti.Hasan Hoca'dan Tevhid-i Zat mertebesine kadar telkin gördü.
   Bilahare Şaban Efendi ismi ile tanınan bir mürşid'den Makam-ı Cem'i tahsil etti.
   Efendi hazretleri bir süre için Akhisar'a geldi ve oradan Turgutlu'ya geçti.Turgutlu'da bir sohbet esnasında sohbet'e gelenlerden bir ihvan'ın Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretlerinin ilahilerinden birini okumasıyla,Efendi Hazretleri bunun manevi tesirinde kalarak okunan ilahinin kime ait olduğunu öğrenince,kendisini görmeyi şiddetle arzular.Bu arzu ve iştiyak neticesinde ilk görüşmeleri 1944 senesinde Akhisar'da gerçekleşir.
   Daha sonraki günlerde Efendi Hazretleri,Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi'den kalan derslerini tamamlayarak "Hatmül Makam"olur.Bunu müteakip 1947 senesinde irşadla görevlenen Efendi Hazretleri,Efendisin emriyle bir yıl boyunca zikir telkininde bulunur.Sonra peyderpey Fena ve Beka makamlarının telkinini yapmağa başlar.
   Hasan Özlem Efendi'nin Melamet silsilesinin Pir Muhammed Nur-ül Arabi Hazretlerine dayandığı görülmektedir bu şöyledir.
   1-Hasan Özlem Efendi.
   2-Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi.
   3-Ali Rahmi Efendi.
   4-Hacı Salih Rıfat Efendi.
   5-Pir Muhammed Nur-ül Arabi Hazretleri.
   Bu arada konuyla ilgili olmak üzere şu olayı zikredebiliriz.Efendi Hazretleri,Efendisi Hasan Fehmi Tezdoğan Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste,Şerif dede'ye Hasan Fehi Efendi sorar;yardımcı istermisiniz? Şerif Dede Hasan Fehmi Efendi'ye cevaben,yaşlılardan Bilal aga'yı gençlerden Kiliseli Hasan'ı isterim der.
   Efendi Hazretleri 1948 yılında Hasan Fehmi Efendi Hazretleriyle kırklareli'nde sohbetlerde bulunmuş,muhabbet yapılan bir gece hazmedilemeyen bir sohbet'in neticesinde vaki şikayet üzerine,kaderin cilvesi Efendisiyle aynı oda'da bir ay süre ile mahpus tutulmuştur.
   Efendi Hazretleri Melamet zevk ve neşesini büyük bir aşk ve sorumluluk duygusu içersinde aşık ve yanık gönüllere sunmuş,Meclisine gelenleri sohbet,muhabbet ve telkinleriyle irşad etmiştir.Efendi Hazretlerinin 1974
   senesinde Hac grevini ifa ettiğini görmekteyiz.Melamet anlayışında,şeriat,tarikat,hakikat,marifet prensiplerini koruyup savunmaktadır.Meclisinde bulunanların da aynı tarzda hareket etmelerini istemektedir.
   Efendi Hazretlerinin bizzat kendisinin irşedla görevlendirdiği zat-ı muhteremler şunlardır.
   Turgutlu'da Abdürrahim Çeşmeci Efendi.
   Salhli'de Ahmed Aslan Efendi ve Demir Ali Serbest Efendi.
   Merzifon'da Ahmed Sulu Efendi.
   Kayseri'de Gazi Tekin Efendi.
   Ankara'da Zeynep Arıcan Hanımefendi.
   İskenderun'da Kemal Özkan Efendi.
   Urfa'da Nahide Yılmaz Hanımefendi.
   Kendisinin bizzat görevlendirdiklerinin dışındaki Melami büyükleri hakkındaki görüşlerini şöyle açıklıyor.Tanımadıklarımız,isimlerini ve kendilerini görmediklerimiz müstesna,bildiklerimizden bizim görüşümüzde,zevk ve meşrebimize uygun irşada görevli şu kardeşlerimizi söyleyebiliriz.
   Şekerci Halil Efendi.
   Şemsiyeci Ali Aydem Efendi.
   Hacı Sabri Soyyiğit Efendi.
   Dr.Kemal Aydın Efendi gibi muhterem zatlar.
   Hasan Özlem Efendi Hazretleri Salihli'de ikamet etmiş olup Salihli,Turgutlu,İzmir,İstanbul,Ankara,Merzifon,Kayseri,Eskişehir,İskenderun,Afyon gibi Anadolunun çeşitli bölgelerinde irşad görevinde bulunmuştur.
   Allah'u Teala himmetini cümlemizin üzerinden eksik etmesin (Amin)
   Cümlemize vermiş olduğu telkinatın zevk ve yaşantısını nasibü müyesser eylesin (Amin).