Mehmet Oruç Efendî'nin Hayatı

 

MEHMET ORUÇ EFENDİ'NİN HAYATI 
Mehmet Oruç Efendi Hazretleri
    1917 yılında İstanbul'da doğmuş tahsil hayatını burada geçirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.İlk ilahiyat derslerini merhum babası Müderris Hafız Osman Efendi'den almış,daha sonra uzun yıllar,tasavvuf alimi merhum Fahrettin Kaptanoğlu'nun öğrencisi olmuştur.Avukatlık meleğini icra etmeyerek,Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Müşavere Kurulu Üyeliği,Personel Başkanlığı ve Müfetişlik gibi çeşitli kademelerde görev almıştır.
    Görevi gereği Türkiye'nin hemen hemen her yerini dolaşarak "Örnek Vaazlar" adı altında vaazlar vermiştir.Zaman zaman cezaevlerinde;özellikle Ankara Mamak ve Keskin cezaevlerinde de vaazlar vermiş ve bir dafesında,izin günü ile vaaz günü çakıştığında bir mahkumun izne çıkmaktan vazgeçip vaazı dinlemeyi tercih ettiğini bildirmesi,Mehmet Oruç'un meslek hayatının en güzel anılarından birini oluşturmuş ve kendisini,Hak sohbeti zevkinin gönüllerde yer etmesine vesile ettiği için daima Allah'a şükretmiştir.Bir başka güzel anısı da,Avusturya'nın en bilgili Katolik papazı2nın öğrencisi olan Heidi Hasselt isimli bir hanımın 8 aylık bir mektuplaşmanın sonucunda,tabii ki Allah'ın izin ve yardımı ile müslümanlığı kabul etmesini sağlamış olmasıdır.O yılllarda bu mektuplar gazetelerde yayınlanmış ve geniş yankılar uyandırmıştı.

    Mehmet Oruç başta Ehl-i Beyt ve Ashab olmak üzere Hz.Mevlana,Hz.Abdülkadir Geylani ve Yunus Emre Hazretleri gibi tüm evliya ve ulemaya yürektan bağlı olmakla birlikte bir tarikat veya grubun üyesi yada lideri olmayı arzu etmemiştir.Hepsinden aldığı feyzi,ama kuşkusuz öncelikle Allah'ın bize en büyük lütfu olan Kur'an-ı Kerim^den ve ilahi aşkın sembolü olan Peygamber Efendimizden aldıklarını akıl ve gönül potasında erittikten sonra insanlara sunmuş ve böylelikle İslam'ı gerçek yüzü ile tanıyan,gerçek anlamı ile yaşayan,islam ve insan olmanın onuru ile vatanına,milletine,devletine ve insanlık alemine faydalı olacak nesiller yetişmesi için çalışmayı en kutsal vazife bilmiştir.Çok iyi derecede Arapça bilen Mehmet Oruç Suudi Arabistan ve Irak'ta da bulunmuş,Bağdat Edebiyat Fakültesi'nde iki yıl öğrenim görmüştür.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Başmüfettiş olarak emekli olmuş ve 1968 yılında İzmir'e gelerek Özel Türk Koleji'nde 16 yıl Din ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapmıştır.Bunun yanısıra gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmış,vefatına kadar Yeni Asır Gazetesi'nde köşe yazalığına devam etmiştir.Ayrıca çeşitli TV kanallarına dini sohbet proğramları hazırlamış,pek çok kuruluşun düzenlediği konferans ve panellere katılmıştır.Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Oruç 10-12-1995 tarihinde Allah'ın rahmetine kavuşmuştur.Geride bıraktığı pek çok yazısının derlenerek kitap haline getirilmesi için çalışılmaktadır.Onun ve tüm geçmişlerimizin ruhu şad olsun.